Rumah IBS

Adakah Pinjaman LPPSA Boleh Digunakan untuk Membeli Hartanah Pertama yang Dibiayai oleh Pinjaman Bank? | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Adakah Pinjaman LPPSA Boleh Digunakan untuk Membeli Hartanah Pertama yang Dibiayai oleh Pinjaman Bank? | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Adakah Pinjaman LPPSA Boleh Digunakan untuk Membeli Hartanah Pertama yang Dibiayai oleh Pinjaman Bank? | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri 1

 • Tetap sepanjang tempoh pinjaman tanpa berubah-ubah
 • Rendah dan kompetitif berbanding pinjaman komersial
 • Tiada yuran tambahan atau caj lain dikenakan
 • Kadar faedah lebih rendah untuk Bumiputera

Kelebihan kadar faedah tetap dan rendah:

 • Memudahkan perancangan kewangan jangka panjang
 • Kos pinjaman lebih murah dan boleh jimat ribuan ringgit
 • Mengurangkan risiko gagal bayar disebabkan kenaikan kadar faedah

Kesimpulannya, kadar faedah LPPSA adalah antara 4% hingga 4.5% setahun mengikut kaum. Ini amat berpatutan dan menarik berbanding pinjaman perumahan komersial yang sedia ada.

 

Berapa lamakah tempoh pembayaran balik untuk pinjaman LPPSA?

Tempoh pembayaran balik bagi pinjaman perumahan LPPSA adalah sehingga 30 tahun. Ini adalah tempoh yang panjang dan memberi kelonggaran kepada peminjam untuk membayar balik pinjaman.Secara umumnya, tempoh pembayaran balik bergantung kepada:

 • Umur pemohon – lazimnya umur akhir pinjaman tidak melebihi 65 tahun
 • Jumlah pinjaman yang diluluskan
 • Pendapatan bulanan pemohon

Berikut adalah panduan umum tempoh pembayaran balik:

 • Pinjaman kurang RM100k – boleh memohon tempoh sehingga 25 tahun
 • Pinjaman RM100k – RM300k – tempoh 25 hingga 30 tahun
 • Pinjaman melebihi RM300k – tempoh 30 tahun

Kelebihan tempoh yang panjang ini:

 • Ansuran bulanan lebih rendah dan tidak membebankan
 • Masa lebih panjang untuk menyimpan dan membayar pinjaman
 • Jumlah keuntungan faedah yang perlu dibayar juga berkurangan

Kesimpulannya, tempoh maksimum pembayaran balik pinjaman LPPSA adalah sehingga 30 tahun. Ini memudahkan peminjam menguruskan pembayaran ansuran bulanan tanpa bebanan kewangan.

See also  Panduan Mudah Permohonan Pembiayaan Rumah LPPSA Jenis 1 | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

 

2 Skim Zero Deposit2 Skim Zero Deposit

 

Adakah sebarang yuran atau caj tambahan untuk pinjaman LPPSA?

Tidak ada sebarang yuran atau caj tambahan yang akan dikenakan ke atas pemohon pinjaman perumahan LPPSA. Ini termasuklah:

 • Tiada yuran proses permohonan pinjaman
 • Tiada yuran guaman dan penilaian
 • Tiada caj insurans rumah

Pemohon hanya perlu membayar kos-kos asas berikut:

 • Premium insurans nyawa – melindungi baki pinjaman sekiranya berlaku kematian
 • Duti setem – mengikut kadar semasa
 • Fi penyelenggaraan – jika rumah strata

Kelebihan tiada caj tambahan:

 • Mengurangkan kos keseluruhan pinjaman
 • Kos efektif pinjaman menjadi lebih rendah
 • Tidak membebankan peminjam dengan caj-caj lain

Kesimpulannya, pinjaman LPPSA tidak mempunyai sebarang yuran atau caj tambahan selain premium insurans nyawa, duti setem dan fi penyelenggaraan. Ini menjadikannya sangat berpatutan dan menjimatkan untuk pemohon.

 

Bolehkah pinjaman LPPSA digabungkan dengan pinjaman perumahan kerajaan yang lain?

Peminjam boleh menggabungkan pinjaman LPPSA dengan skim pinjaman perumahan kerajaan yang lain seperti skim Rumah Mesra Rakyat 1Malaysia (RMR1M) dan PR1MA.Berikut adalah panduan ringkas menggabungkan pinjaman:Skim RMR1M

 • Had pinjaman RM150k, boleh digabungkan dengan LPPSA
 • Ansuran bulanan dan tempoh pembayaran mengikut pinjaman LPPSA

Skim PR1MA

 • Had pinjaman RM300k, boleh digabungkan dengan baki LPPSA
 • Kadar faedah dan tempoh pembayaran mengikut LPPSA

Kelebihan menggabungkan pinjaman:

 • Jumlah pembiayaan yang lebih tinggi dan mencukupi
 • Ansuran bulanan lebih rendah kerana jumlah pinjaman lebih besar
 • Kadar faedah tetap rendah 4% – 4.5% untuk keseluruhan pinjaman

Kesimpulannya, peminjam boleh menggabungkan beberapa skim pinjaman perumahan kerajaan untuk meningkatkan jumlah pembiayaan dengan kos kewangan yang lebih rendah. Ini memudahkan lagi golongan berpendapatan rendah dan sederhana mampu memiliki rumah idaman mereka.

See also  10 Idea Luar Biasa untuk Mewujudkan Ruang Duduk Tenggelam di Laman dan Teres Anda! 🌿🪑😍 | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

 

Source link