Rumah IBS

Bagaimana Cara Memastikan Kualiti Kerja Pembinaan Rumah? | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Bagaimana Cara Memastikan Kualiti Kerja Pembinaan Rumah? | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Bagaimana Cara Memastikan Kualiti Kerja Pembinaan Rumah? | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri 1

Berapakah anggaran kos yang perlu diperuntukkan bagi mendapatkan kualiti kerja pembinaan rumah yang baik?

Kos pembinaan rumah bergantung kepada beberapa faktor seperti lokasi, reka bentuk, saiz, spesifikasi dan bahan binaan. Secara umumnya, berikut adalah anggaran kos untuk mendapatkan kualiti kerja pembinaan rumah yang baik:

Kos Tanah

 • Bergantung kepada lokasi dan saiz tanah. Purata RM200 – RM500 psf.
 • Contoh: Tanah 2,000 psf x RM300 psf = RM600,000

Kos Pembinaan Rumah

 • Rumah teres 1 tingkat: RM150 – RM300 psf
 • Rumah 2 tingkat: RM200 – RM350 psf
 • Rumah banglo: RM250 – RM450 psf
 • Contoh rumah 2,500 psf x RM300 psf = RM750,000

Kos Reka Bentuk

 • Fi reka bentuk konsep: RM10,000 – RM20,000
 • Fi pelan lengkap: 2% hingga 5% jumlah kos binaan
 • Contoh: RM750,000 x 3% = RM22,500

Kos Utiliti dan Infrastruktur

 • Sambungan elektrik, air dan saliran: RM15,000 – RM30,000
 • Jalan raya, pagar dan landscape: RM50,000 – RM150,000

Kos Lain-lain

 • Kelulusan dan cukai: RM5,000 – RM10,000
 • Kos Pentadbiran: RM5,000 – RM10,000

Jumlah Anggaran: RM1.5 juta – RM2.5 jutaPeruntukan kos yang mencukupi amat penting bagi mendapatkan bahan dan kerja pembinaan rumah yang berkualiti tinggi.

Adakah penting untuk mendapatkan sijil layak menduduki (CF) selepas siap pembinaan rumah?

Sijil Layak Menduduki (CF) adalah satu sijil yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa tempatan (PBT) sebagai pengesahan bahawa sesebuah rumah telah siap dibina mengikut pelan yang diluluskan dan selamat diduduki.Berikut adalah kepentingan mendapatkan CF:

See also  Panduan Pengeluaran Wang Pembiayaan Hartanah: Prosedur dan Kriteria Terperinci | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Memastikan Pematuhan

 • CF mengesahkan pembinaan rumah mematuhi semua by-law dan peraturan PBT.
 • Ia meliputi aspek keselamatan, kesihatan, keselesaan dan lain-lain.

Syarat Untuk CCC

 • CF adalah syarat wajib untuk memohon Certifikasi Siap & Pematuhan (CCC).
 • CCC penting untuk urusan pinjaman bank, sewa beli dan jualan harta.

Menjamin Kualiti Pembinaan

 • Rumah perlu lulus pemeriksaan PBT sebelum CF dikeluarkan.
 • Ini menjadikan CF satu pengesahan kualiti pembinaan.

Meningkatkan Nilai Harta

 • Rumah ber-CF lebih mudah dijual atau disewakan.
 • Ia meningkatkan nilai harta dan boleh dapat harga yang lebih tinggi.

Hak Milik Strata

 • CF adalah salah satu dokumen sokongan untuk permohonan hak milik strata.
 • Ini membolehkan pemilikan individu setiap unit rumah/kondominium.

Keperluan Insurans

 • Kebanyakan syarikat insurans memerlukan CF sebelum menerima perlindungan insurans rumah.

Oleh itu, mendapatkan CF selepas siap pembinaan rumah adalah sangat penting demi melindungi kepentingan dan pelaburan pemilik. Ia seharusnya menjadi keutamaan.

Bagaimana hendak pastikan tiada kebocoran atau kerosakan selepas siap pembinaan rumah?

Source link