Rumah IBS

Bagaimana Proses Mendapatkan Pinjaman Perumahan Untuk Projek Pembinaan Rumah? | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Bagaimana Proses Mendapatkan Pinjaman Perumahan Untuk Projek Pembinaan Rumah? | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Bagaimana Proses Mendapatkan Pinjaman Perumahan Untuk Projek Pembinaan Rumah? | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri 1

Ansuran bulanan = Jumlah pinjaman x Kadar faedah tahunan / 12 bulan

= RM270,000 x 4.5% / 12

= RM1,012.50

Memandangkan nisbah pembayaran balik bulanan Ali adalah RM1,012.50 / RM5,000 = 20% daripada pendapatan bulanan, jumlah pinjaman RM270,000 adalah berpatutan dan mampu dibayar oleh Ali.Jadi secara ringkas, jumlah pinjaman perumahan bergantung kepada beberapa faktor iaitu pendapatan pemohon, harga rumah, deposit, tempoh pinjaman, kadar faedah dan nisbah pinjaman terhadap nilai rumah. Pastikan kemampuan pembayaran balik sebelum menentukan jumlah pinjaman agar tidak berdepan masalah kewangan pada masa hadapan.

 

Apakah kadar faedah untuk pinjaman perumahan?

Kadar faedah yang dikenakan untuk pinjaman perumahan adalah berbeza mengikut setiap bank. Secara umumnya, terdapat 2 jenis kadar faedah:

1. Kadar Faedah Tetap

Kadar faedah tetap tidak berubah sepanjang tempoh pinjaman. Kadar faedah ditetapkan pada kadar semasa pada tarikh perjanjian pinjaman ditandatangani.Kelebihan kadar faedah tetap:

 • Ansuran bulanan adalah tetap dan tidak berubah sepanjang tempoh pinjaman. Ini memudahkan perancangan kewangan.
 • Dilindungi daripada kenaikan kadar faedah pada masa hadapan.

2. Kadar Faedah Terapung

Kadar faedah terapung akan turun naik mengikut kadar asas seperti Kadar Dasar Semalaman (OPR) yang ditetapkan oleh Bank Negara. Biasanya disemak setiap 3 atau 6 bulan.Kelebihan kadar faedah terapung:

 • Boleh menikmati penurunan kadar faedah apabila OPR diturunkan.
 • Ansuran bulanan lebih rendah pada permulaan tempoh pinjaman apabila OPR rendah.

Kadar faedah semasa yang ditawarkan oleh beberapa bank utama untuk pinjaman perumahan:

Bank Kadar Faedah Tetap Kadar Faedah Terapung
Maybank 4.35% OPR + 1.75% (sekitar 3.5% pada OPR semasa 1.75%)
CIMB 4.65% OPR + 1.8% (sekitar 3.55% pada OPR semasa 1.75%)
Public Bank 4.5% OPR + 1.7% (sekitar 3.45% pada OPR semasa 1.75%)
RHB 4.65% OPR + 1.6% (sekitar 3.35% pada OPR semasa 1.75%)
See also  Bagaimana cara memohon pinjaman LPPSA? Apakah dokumen yang diperlukan? | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Pilih sama ada kadar faedah tetap atau terapung berdasarkan profil risiko anda. Pastikan membandingkan kadar faedah terkini yang ditawarkan pelbagai bank sebelum memohon.

 

Berapa tempoh pembayaran balik untuk pinjaman perumahan?

Tempoh pembayaran balik pinjaman perumahan yang standard adalah seperti berikut:

 • Minimum: 5 tahun
 • Maksimum: 35 tahun atau sehingga umur pemohon mencapai 65 tahun, mana yang lebih rendah

Kebanyakan pemohon akan memohon tempoh pinjaman maksimum 35 tahun bagi mengurangkan jumlah ansuran bulanan.Walau bagaimanapun, terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan semasa menentukan tempoh pinjaman:

 • Umur pemohon – Elakkan tempoh pinjaman melangkaui umur persaraan kerana mungkin tiada pendapatan selepas bersara.
 • Kadar faedah – Kadar faedah mungkin naik pada masa hadapan, menyebabkan peningkatan ansuran bulanan. Tempoh yang lebih pendek mengurangkan risiko kenaikan kadar faedah.
 • Jumlah keuntungan faedah – Tempoh yang lebih panjang menyebabkan jumlah keuntungan faedah yang perlu dibayar menjadi lebih tinggi.
 • Disiplin kewangan – Sekiranya yakin mampu mengurus kewangan dengan baik, boleh pertimbangkan tempoh yang lebih pendek bagi mengurangkan jumlah faedah.
 • Matlamat kewangan – Jika mempunyai matlamat kewangan tertentu seperti pelaburan, boleh pertimbangkan tempoh pinjaman yang lebih pendek.

Secara ringkasnya, tempoh pembayaran balik pinjaman perumahan adalah antara 5 hingga 35 tahun. Pilih tempoh yang sesuai dengan profil risiko dan matlamat kewangan anda. Jangan terlalu fokus kepada ansuran bulanan yang rendah sehingga mengabaikan jumlah keuntungan faedah yang perlu dibayar dalam jangka panjang. Namun, pastikan ansuran bulanan adalah mampu dibayar mengikut pendapatan semasa. Runding dengan pegawai bank untuk mendapatkan nasihat terbaik mengenai tempoh pinjaman yang sesuai.

Source link