Rumah IBS

Bagaimanakah proses semakan dan kelulusan pinjaman LPPSA? | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Bagaimanakah proses semakan dan kelulusan pinjaman LPPSA? | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Bagaimanakah proses semakan dan kelulusan pinjaman LPPSA? | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri 1

Pertanyaan 6: Bolehkah suami dan isteri memohon pinjaman LPPSA secara berasingan?

Ya, suami dan isteri boleh memohon pinjaman LPPSA secara berasingan, tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

  • Kedua-duanya mesti memenuhi syarat-syarat permohonan LPPSA.
  • Pendapatan isi rumah akan diambil kira secara kumulatif bagi kedua-dua pemohon.
  • Jumlah pinjaman yang diluluskan tidak boleh melebihi had maksimum yang ditetapkan.
  • Kedua-dua pemohon mesti menandatangani perjanjian pinjaman secara berasingan.
  • Pemohon dikehendaki mendapatkan kebenaran bertulis daripada suami/isteri untuk membuat pinjaman.

Walaupun permohonan dibuat secara berasingan, kedua-dua pemohon masih terikat kepada syarat bahawa pinjaman hanya boleh digunakan untuk memiliki satu hartanah kediaman sahaja.Jadi secara ringkasnya, kelayakan ditentukan secara berasingan tetapi jumlah pinjaman mesti bersesuaian dengan pendapatan isi rumah dan syarat-syarat yang ditetapkan.

 

Pertanyaan 7: Adakah pinjaman LPPSA hanya untuk Bumiputera sahaja?

Tidak, pinjaman LPPSA adalah terbuka kepada semua warganegara Malaysia tanpa mengira kaum.Syarat utama untuk memohon adalah:

  • Warganegara Malaysia
  • Berumur 18 tahun ke atas
  • Memenuhi kriteria pendapatan isi rumah bulanan tidak melebihi RM5,000

Jadi selagi pemohon memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, tanpa mengira bangsa atau kaum, semua layak memohon pinjaman ini.LPPSA mengamalkan dasar saksama dalam meluluskan permohonan pinjaman. Kelayakan ditentukan berdasarkan keperluan dan bukannya faktor bangsa pemohon.Matlamat LPPSA adalah untuk membantu golongan berpendapatan rendah dan sederhana dalam kalangan semua rakyat Malaysia memiliki rumah sendiri tanpa mengira latar belakang kaum.

See also  Memahami "Yuran Guaman Percuma" di Malaysia: Menyingkap Mitos dan Mendedahkan Fakta! | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

 

Pertanyaan 8: Bolehkah menggunakan pinjaman LPPSA untuk membaiki rumah sedia ada?

Tidak, pinjaman LPPSA hanya boleh digunakan untuk tujuan membeli atau menyewa rumah baru sahaja.Ia tidak boleh digunakan untuk tujuan membaiki atau mengubahsuai rumah sedia ada.Ini kerana objektif utama LPPSA adalah untuk membolehkan pemohon memiliki atau menyewa kediaman sendiri.Jika pemohon sudah memiliki hartanah perumahan, maka mereka tidak layak memohon pinjaman ini, walaupun untuk tujuan baik pulih rumah.Walau bagaimanapun, terdapat skim pinjaman lain yang boleh digunakan untuk tujuan baik pulih dan naik taraf rumah seperti Skim Pinjaman Khas Perumahan PPR dan Skim Pinjaman Penyelenggaraan Perumahan.Jadi secara ringkasnya, pinjaman LPPSA hanya untuk memiliki hartanah baru dan bukannya untuk membaiki hartanah sedia ada.

 

2 Skim Zero Deposit2 Skim Zero Deposit

 

Pertanyaan 9: Adakah pinjaman LPPSA boleh digunakan untuk membeli rumah kedua?

Tidak, pinjaman LPPSA hanya boleh digunakan untuk membeli rumah pertama sahaja.Ia tidak boleh digunakan untuk tujuan membeli rumah kedua atau seterusnya. Ini adalah kerana objektif LPPSA adalah untuk membolehkan pemohon memiliki kediaman sendiri buat pertama kali.Antara syarat permohonan LPPSA adalah pemohon tidak boleh memiliki rumah atau menerima rumah kos rendah daripada kerajaan sebelum ini.Sekiranya pemohon sudah memiliki rumah, walaupun atas nama pasangan, mereka sudah tidak layak untuk memohon pinjaman ini.Oleh itu, pastikan pinjaman LPPSA hanya digunakan untuk tujuan membeli rumah pertama bagi memenuhi keperluan kediaman anda sendiri. Ia bukan untuk tujuan pelaburan hartanah.

 

Source link