Rumah IBS

Keizinan dan Kelulusan Apa Yang Diperlukan Untuk Membina Rumah Atas Tanah Sendiri?: | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Keizinan dan Kelulusan Apa Yang Diperlukan Untuk Membina Rumah Atas Tanah Sendiri?: | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Keizinan dan Kelulusan Apa Yang Diperlukan Untuk Membina Rumah Atas Tanah Sendiri?: | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri 1

 1. Apakah keizinan yang perlu saya dapatkan sebelum membina rumah di atas tanah saya sendiri?
 2. Adakah saya perlu memohon kelulusan pelan bangunan daripada pihak berkuasa tempatan (PBT) sebelum membina rumah?
 3. Bolehkah saya mula kerja pembinaan rumah sebelum mendapat kelulusan pelan daripada PBT?
 4. Berapa lama proses untuk mendapatkan kelulusan pelan bangunan rumah daripada PBT?
 5. Apakah dokumen yang perlu disertakan bersama permohonan kelulusan pelan bangunan kepada PBT?
 6. Adakah terdapat sebarang had keluasan lantai minimum atau maksimum untuk rumah di atas tanah sendiri?
 7. Bolehkah saya membina rumah dua tingkat di atas tanah saya tanpa kelulusan khas?
 8. Adakah saya dikehendaki mengambil Jurutera Profesional bertauliah untuk menyediakan pelan bangunan rumah saya?
 9. Berapakah kos untuk mendapatkan kelulusan pelan bangunan rumah daripada PBT?
 10. Selepas mendapat kelulusan pelan, adakah terdapat tempoh sah laku kelulusan tersebut sebelum saya perlu membuat pembaharuan?

 

rumahibs fb cover 03rumahibs fb cover 03 

Apakah keizinan yang perlu saya dapatkan sebelum membina rumah di atas tanah saya sendiri?

Sebelum memulakan sebarang kerja pembinaan rumah di atas tanah sendiri, terdapat beberapa keizinan dan kelulusan penting yang perlu diperolehi terlebih dahulu:

 1. Kelulusan Pelan Bangunan daripada pihak berkuasa tempatan (PBT). Ini adalah keperluan wajib di bawah Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133). Tanpa kelulusan pelan, pembinaan rumah dianggap haram.
 2. Kebenaran Merancang daripada pihak berkuasa perancang tempatan jika tanah terletak di kawasan yang memerlukan kebenaran merancang seperti di kawasan pinggir bandar. Ini bagi memastikan pembinaan selaras dengan rancangan pihak berkuasa.
 3. Lesen Pembinaan daripada PBT. Lesen ini perlu diperbaharui setiap tahun. Kontraktor yang melaksanakan kerja pembinaan juga perlu memiliki lesen kontraktor yang sah.
 4. Kelulusan Rekabentuk Struktur oleh Jurutera Profesional jika pembinaan melibatkan struktur konkrit bertetulang. Ini bagi memastikan struktur selamat dan menepati spesifikasi rekabentuk.
 5. Kelulusan Pelan Saliran oleh Jabatan Perparitan dan Saliran (JPS) jika melibatkan pembinaan parit atau saliran air sisa dan hujan.
 6. Kelulusan Tenaga daripada pembekal elektrik seperti TNB untuk sambungan bekalan elektrik ke rumah.
 7. Kelulusan Bekalan Air daripada pembekal air seperti SYABAS untuk sambungan paip bekalan air.
See also  7 Solan Popular : Interior Kemasan Dalaman Rumah Yang Menawan Dengan Budget Rendah | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Pastikan semua keizinan dan kelulusan diperolehi sebelum kerja pembinaan dimulakan bagi mengelak sebarang kesulitan dan saman pihak berkuasa.

 

Adakah saya perlu memohon kelulusan pelan bangunan daripada pihak berkuasa tempatan (PBT) sebelum membina rumah?

Ya, kelulusan pelan bangunan daripada PBT adalah wajib diperolehi sebelum membina rumah baru di atas tanah sendiri. Ini diwartakan di bawah Akta 133 iaitu Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974.Tanpa kelulusan pelan daripada PBT, pembinaan rumah dianggap haram dan boleh dikenakan tindakan penguatkuasaan seperti:

 • Saman dan denda
 • Arahan berhenti kerja pembinaan
 • Arahan merobohkan struktur bangunan
 • Tindakan mahkamah

Oleh itu, pastikan pelan bangunan rumah disediakan mengikut spesifikasi PBT dan kemukakan permohonan kelulusan pelan. Proses kelulusan pelan mengambil masa sekitar 1 hingga 3 bulan bergantung kepada PBT.Antara dokumen sokongan yang perlu disertakan:

 • Salinan geran tanah
 • Pelan lokasi dan tapak sedia ada
 • Pelan lantai, bumbung, tampak hadapan dan belakang
 • Pelan keratan rentas bangunan
 • Butiran spesifikasi bahan binaan

Selepas kelulusan pelan diperolehi, barulah kerja pembinaan rumah boleh dimulakan mengikut pelan yang diluluskan. Kelulusan pelan adalah sah selama tempoh yang ditetapkan oleh PBT.Membina rumah tanpa kelulusan pelan boleh menyebabkan rumah tidak selamat diduduki dan menghadapi

Source link