Rumah IBS

Panduan Lengkap Berkenaan Pinjaman Perumahan di Malaysia | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Panduan Lengkap Berkenaan Pinjaman Perumahan di Malaysia | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Panduan Lengkap Berkenaan Pinjaman Perumahan di Malaysia | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri 1

 • Walau bagaimanapun, pembayaran pendahuluan sebanyak 20% adalah ideal dan sangat disyorkan. Ini membantu:
  • Mendapatkan kelulusan pinjaman dengan lebih mudah
  • Mengurangkan jumlah pinjaman anda
  • Menurunkan kos faedah anda
  • Meningkatkan ekuiti dalam hartanah
  • Meningkatkan peluang mendapatkan kadar faedah terbaik
 • Pembayaran pendahuluan yang lebih tinggi seperti 30-40% juga baik tetapi tidak selalu mampu oleh pembeli rumah kali pertama.
 • Dengan nisbah pinjaman kepada nilai (LTV), semakin tinggi pembayaran pendahuluan anda, semakin rendah nisbah LTV:
  • Pembayaran pendahuluan 10% = LTV 90%
  • Pembayaran pendahuluan 20% = LTV 80%
  • Pembayaran pendahuluan 30% = LTV 70%
 • Nisbah LTV yang lebih rendah menunjukkan risiko kredit yang lebih rendah kepada bank dan meningkatkan kelayakan pinjaman anda.
 • Peraturan baru telah menetapkan nisbah LTV maksimum pada 70% berdasarkan tempoh pinjaman:
  • Sehingga tempoh pinjaman 30 tahun – LTV Maksimum 70%
  • Melebihi tempoh pinjaman 30 tahun – LTV Maksimum 60%
 • Ini bermakna anda mungkin perlu meletakkan pembayaran pendahuluan 30-40% untuk pinjaman tempoh panjang.
 • Amaun pembayaran pendahuluan adalah berdasarkan harga yang dipersetujui atau penilaian sebenar, yang mana lebih rendah.
 • Sumber dana untuk pembayaran pendahuluan anda mesti didokumenkan dengan jelas untuk semakan bank.

Menyimpan wang untuk pembayaran pendahuluan lebih awal adalah kunci sebelum membuat sebarang pembelian hartanah. Terokai semua pilihan – simpanan, sokongan keluarga, skim dan sebagainya. Pembayaran pendahuluan yang lebih tinggi memberi anda permulaan yang lebih kukuh dan ansuran yang lebih mampu untuk perjalanan pinjaman perumahan anda.

 

Adakah terdapat sebarang skim atau subsidi kerajaan untuk pinjaman perumahan di Malaysia?

Kerajaan Malaysia menyediakan pelbagai skim bantuan dan subsidi untuk menggalakkan pemilikan rumah, terutamanya untuk pembeli buat pertama kali. Berikut adalah beberapa skim utama yang disediakan:

Skim Rumah Pertamaku

 • Menyediakan pembiayaan berjamin untuk pembelian rumah pertama sehingga RM500,000
 • Ditawarkan oleh Cagamas, sebuah syarikat pajak gadai kebangsaan
 • Pembiayaan sehingga 110%, merangkumi 10% pembayaran pendahuluan
 • Kadar faedah subsidi dari 3.5% setahun
 • Untuk hartanah yang dibina oleh pemaju berdaftar tertentu
See also  Syarat dan Proses Permohonan Pinjaman Rumah LPPSA yang Mudah Difahami | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Tabung Rumah Mampu Milik

 • Menyediakan subsidi RM10,000 untuk setiap unit yang dibeli
 • Untuk isi rumah berpendapatan RM2,300 dan ke bawah
 • Terhad kepada 300,000 pemohon pertama mengikut siapa cepat dia dapat

Tabung HOPE

 • Memberi bantuan untuk pembaikan dan penyelenggaraan rumah
 • Amaun subsidi sehingga RM10,000
 • Untuk isi rumah B40 berpendapatan RM4,360 dan ke bawah

Skim Depositi Rumahku

 • Menawarkan pembiayaan sehingga RM30,000 untuk pembayaran pendahuluan
 • Mesti digunakan bersama pinjaman hipotek daripada bank peserta
 • Untuk pembeli buat kali pertama berpendapatan isi rumah RM5,000 ke bawah

Subsidi Perumahan STEP

 • Subsidi RM12,000 untuk pendapatan bulanan RM3,600 dan ke bawah
 • Subsidi RM8,000 untuk pendapatan bulanan RM3,601 hingga RM4,000
 • Untuk pembelian rumah pertama sehingga RM300,000

Semak kriteria kelayakan, profil pemohon dan terma khusus setiap skim. Terdapat juga pakej pinjaman perumahan subsidi khas yang ditawarkan seiring dengan program perumahan kerajaan tertentu – berbincanglah dengan pihak bank untuk menerokai pilihan yang ada.

 

Apakah kriteria kelayakan untuk layak memohon pinjaman perumahan di Malaysia?

Memenuhi kriteria kelayakan yang ditetapkan oleh bank dan institusi kewangan adalah sangat penting untuk mendapat kelulusan permohonan pinjaman perumahan anda. Berikut adalah beberapa kriteria utama:

Umur

 • Umur minimum 21 tahun. Umur maksimum bergantung kepada umur persaraan – lazimnya 60 atau 65 tahun.

Tahap Pendapatan

 • Pendapatan bulanan minimum RM3,000-RM5,000. Pendapatan yang lebih tinggi meningkatkan peluang kelulusan dan kadar yang lebih baik.
 • Jumlah pendapatan isi rumah akan dipertimbangkan untuk pemohon bersama.

Pekerjaan

 • Pekerjaan tetap atau minimum 2 tahun dalam jawatan semasa.
 • Individu bekerja sendiri mesti menunjukkan pendapatan yang stabil sepanjang 2 tahun lepas.

Sejarah Kredit

 • Rekod kredit yang baik tanpa kemungkiran, pembayaran lewat atau tertunggak.
 • Baki kad kredit yang rendah lebih disukai.

Pembayaran Pendahuluan

 • Lazimnya 10-20% daripada harga hartanah diperlukan sebagai pembayaran pendahuluan. Pembayaran pendahuluan yang lebih tinggi memperbaiki kelayakan pinjaman.

Jumlah dan Tempoh Pinjaman

 • Jumlah pinjaman maksimum dan tempoh bergantung kepada dokumen pendapatan, umur, keupayaan membayar balik dan lain-lain.
 • Amaun pinjaman dihadkan pada 70-90% nilai hartanah.
See also  Panduan Lengkap: Pembiayaan LPPSA Jenis 5 untuk Pembelian Hartanah dan Rumah Kediaman | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

Nisbah Beban Hutang

 • Jumlah keseluruhan obligasi pinjaman bulanan (termasuk pinjaman perumahan baru) tidak boleh melebihi 60% daripada pendapatan kasar bulanan.

Baki Umur Persaraan Selepas Pinjaman Matang

 • Perlu ada sekurang-kurangnya 5 tahun umur persaraan selepas tempoh pinjaman selesai.

Memenuhi kriteria kelayakan minimum tidak menjamin kelulusan. Bank akan menilai profil anda secara holistik termasuk kestabilan pendapatan, sejarah simpanan, perbelanjaan hidup dan lain-lain. Tingkatkan peluang dengan dokumen yang lebih kukuh.

 

Bagaimanakah sejarah kredit mempengaruhi kelayakan dan kadar faedah pinjaman perumahan?

Sejarah kredit anda memainkan peranan penting dalam menentukan sama ada anda layak untuk pinjaman perumahan dan kadar faedah apa yang boleh anda dapatkan. Ini bagaimana ia memberi kesan kepada pinjaman perumahan:

 • Bank akan memeriksa laporan CCRIS anda dari Biro Kredit Malaysia untuk tingkah laku kredit yang lalu dan semasa.
 • Sejarah kredit yang baik tanpa kemungkiran, pembayaran lewat, keingkaran dan sebagainya meningkatkan kelayakan pinjaman.
 • Jika anda mempunyai keingkaran, bank mungkin menolak permohonan pinjaman sehingga keingkaran diselesaikan dan rekod yang diperbaiki ditunjukkan.
 • Walaupun dengan keingkaran, faktor lain yang kukuh seperti pendapatan tinggi masih boleh diluluskan tetapi jangkakan kadar faedah yang lebih tinggi.
 • Skor kredit melebihi 700 mata bermakna risiko kredit yang lebih rendah. Ini membantu rundingan untuk kadar faedah yang lebih rendah.
 • Skor di bawah 650 mata dianggap risiko tinggi. Akan ditawarkan kadar faedah yang lebih tinggi.
 • Pemohon tanpa sejarah pembiayaan terdahulu juga mendapat kadar yang lebih tinggi disebabkan ketiadaan rekod.
 • Bilangan permohonan dan pertanyaan kredit juga akan diperiksa. Terlalu banyak dalam tempoh yang singkat meningkatkan risiko dan kadar.
 • Kadar penggunaan kredit yang rendah di bawah 50% menunjukkan tingkah laku kredit yang baik. Membantu mendapat kadar yang lebih baik.
 • Baki pinjaman atau kad kredit yang tinggi sedia ada menimbulkan kebimbangan terhadap keupayaan pembayaran balik.
 • Memenuhi semua pembayaran bulanan tepat pada masanya dan mengekalkan rekod kredit yang bersih untuk 1-2 tahun boleh membantu memperbaiki kelayakan dan kadar faedah untuk permohonan pinjaman perumahan masa hadapan.

Dapatkan laporan CCRIS anda terlebih dahulu dan ambil langkah untuk membina skor kredit anda. Ini memberi peluang yang lebih tinggi untuk kelulusan pinjaman atas terma yang menguntungkan. Mengekalkan tingkah laku kredit yang baik juga membolehkan anda membiayai semula pada kadar yang lebih baik pada masa hadapan.

See also  10 Soalan Popular tentang Gaji Kontraktor di Malaysia | Kontraktor Bina Rumah Atas Tanah Sendiri

 

Apakah yuran dan caj yang terlibat dalam mengambil pinjaman perumahan di Malaysia?

Semasa mengambil pinjaman perumahan, adalah penting untuk memahami pelbagai yuran dan caj yang terlibat:

Yuran Permohonan dan Pemprosesan Pinjaman

 • Yuran sekali sahaja untuk memohon dan memproses permohonan pinjaman. Julat dari RM100 – RM500.

Yuran Perjanjian dan Pengeluaran Pinjaman

 • Yuran pentadbiran untuk menyediakan perjanjian pinjaman dan membebaskan amaun pinjaman. Biasanya sekitar 0.5% – 1% daripada amaun pinjaman yang diluluskan.

Yuran Penilaian

 • Untuk penilai yang dilantik bank bagi menilai harga hartanah. Sekitar RM300 – RM500 bergantung kepada harga hartanah.

Yuran Guaman dan Setem

 • Dibayar kepada peguam untuk penyediaan draf perjanjian pinjaman dan setem. Lebih kurang RM2,500 – RM5,000.

Yuran Pengeluaran Semula dan Pembatalan Gadaian

 • Jika mengeluarkan semula bahagian diluluskan tetapi tidak digunakan pinjaman, bank caj yuran pengeluaran semula sekitar RM50 – RM100.
 • Caj pembatalan gadaian apabila menyelesaikan pinjaman untuk melepaskan hakmilik dikenakan RM100-RM300.

Penalti Penebusan Awal / Penyelesaian

 • Sesetengah bank caj yuran penalti jika anda menyelesaikan pinjaman sepenuhnya sebelum tarikh matang. Lazimnya 1% – 3% daripada amaun tertunggak.

Yuran Penstrukturan Semula

 • Untuk menstruktur atau mengubah terma pinjaman asal seperti tempoh. Di antara RM100 – RM500.

Yuran Perkhidmatan Akaun Bulanan

 • Yuran penyelenggaraan bulanan sekitar RM5 dicaj oleh beberapa buah bank.

Tanya bank/penasihat anda untuk senarai penuh yuran yang berkenaan untuk mengelak caj tambahan kemudian. Bandingkan pinjaman untuk mendapat yuran yang lebih rendah. Yuran awal biasanya boleh dimasukkan dalam amaun pinjaman.

 

3 Spesifikasi Rumah3 Spesifikasi Rumah

 

Bagaimanakah saya boleh mengira ansuran pinjaman perumahan dan jumlah pembayaran balik?

Keupayaan untuk mengira ansuran bulanan berpotensi dan jumlah faedah pembayaran balik adalah penting apabila membuat belanjawan untuk pinjaman perumahan. Berikut adalah beberapa tip:

Amaun Pinjaman

 • Pertama tentukan amaun pinjaman yang diperlukan. Ini adalah harga hartanah tolak pembayaran pendahuluan anda. Ingat untuk pertimbangkan kos lain seperti yuran guaman dan duti setem juga dalam amaun pinjaman.

Kadar Faedah

 • Ketahui kadar faedah semasa untuk tempoh pinjaman yang anda pertimbangkan. Dapatkan kadar dari beberapa bank untuk perbandingan.

Tempoh Pinjaman

 • Putuskan tempoh pinjaman yang sesuai untuk anda – 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun dan sebagainya. Maksimum lazimnya 35 tahun.

Ansuran Bulanan

 • Gunakan pengira pinjaman perumahan untuk menentukan ansuran bulanan anda. Input utama adalah:
  • Amaun pinjaman
  • Kadar faedah
  • Tempoh pinjaman

Source link